Disleksi Nedir?

Disleksi nedir? Bu hastalık ve ismi 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve o dönemden beri bilinen bir durumdur. Latince kökenden gelen bu kelimenin anlamı okumada çekilen zorluk olarak çevrilebilir. Disleksi durumu aslında öğrenme güçlüğü çeken bireyleri temsil etmektedir. Ancak bu durumdaki bireylerin çok büyük bir çoğunluğunun en önemli sorunu okuma güçlüğü olduğu için bu problem sıklıkla okuma güçlüğü olarak da adlandırılmaktadır.

Bu durumdaki çocukların yaşadıkları zorlukları anlamak önemlidir. Çünkü bu çocukların zekâsında bir problem yoktur. Hatta bazıları üstün zekâya bile sahip olabilmektedir ancak okuma, odaklanma ve öğrenme gibi durumlarda diğer bireylere kıyasla büyük zorluklar çekmektedirler.

Özel Öğrenme Güçlüğü – Disleksi Sebepleri Nelerdir?

Disleksi probleminin temel sebepleri çok detaylı olarak bilinmemektedir ancak duruma sebep olan en önemli etmenin kalıtsal faktörler olduğu bilinmektedir. Bunun yanında yine çocuklarda gelişim döneminde beyin ve fonksiyonlarında meydana gelen bozuklukların da ya da işlevsel olarak farklı bir gelişim göstermesinin de bu durumun oluşumunda etkisi olduğu düşünülmektedir.

Bu durumdaki çocukların anne ve babaları incelendiğinde önemli bir kısmında da aynı durum gözlenmektedir. Bu durum hayatları boyunca fark edilmiş ve düşük seviyelerde olsa da varlığı gözlenmektedir. Bu durum da problemin kalıtsal olduğunun en önemli kanıtıdır. Çünkü normal bireylerde problemin görülme olasılığı kişinin anne ve babasında görülme olasılığından 12 kat daha düşüktür.

Başta tek yumurta ikizleri olmak üzere ikiz bebeklerin her ikisinde de bu problemin görülme ihtimali son derece yüksektir. Kardeşler ikiz olmasalar bile kalıtsal faktörler sebebiyle aynı anne ve babanın çocukları oldukları için bu durumun oluşması normal şartlara göre çok daha yüksek ihtimaldir. Bu durumdaki bireyler yaşadıkları problemler sebebiyle odaklanma ve öğrenme zorlukları çekerler.

disleksi nedir

Özel Öğrenme Güçlüğü – Disleksi Belirtileri Nedir?

Problemin varlığı ve belirtileri okul öncesi dönemden başlayarak kişinin hayatı boyunca devam etmektedir. Bu kişilerde kelimelerin doğru telaffuz edilmesinde zorluk yaşandığı, konuşmanın ve iletişimin yaşıtlarına kıyasla daha geç başladığı görülmektedir. Bu kişilerde konuşmanın ve özellikle iletişimin bu kadar yavaş ve az gelişmesinin sebeplerinden birisi de, çocukluk döneminden itibaren kavramların öğrenilmesinin daha yavaş ve zor olması durumudur.

Bu nedenle kişiler kavramlarla durumları ifade etmekte zorlanırlar. İlkokul döneminde ise daha farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu durumdaki çocukların çoğunda okuma zorlukları görülmektedir. Okuma zorluğu sebebiyle okumanın daha geç ve zayıf öğrenilmesi beklenen bir durumdur.

Buna bağlı olarak da tabi ki çocuğun okul hayatındaki akademik başarısının daha düşük olması normaldir çünkü okulda istenen yetenekleri sergilemekte yaşıtlarına kıyasla zorlanmaktadır. Bunun dışında okuma ile birlikte yazma becerisinin de zor gelişmesi ve yavaş gelişmesi önemli belirtiler arasındadır ve birçok çocukta bu belirti de bulunur.