Konuşma bozukluğu Tag

Apraksi Nedir?

Konuşma ve dil bozuklukları birbirinden ayrılır. Buna bağlı olarak birey kendisine söylenilenleri anlamada ve kendisini ifade etmede güçlük çektiğinde kişide...
Read more